ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างจากยาอย่างไร?

โดย: CS@GARGUAR [IP: 1.10.157.xxx]
เมื่อ: 2018-02-16 13:19:42
ทุกวันนี้การดูแลสุขภาพในคนรุ่นใหม่นั้น มีมากมายหลายวิธีมากขึ้น และการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์จึงทำให้มีการศึกษาและพัฒนาด้านอาหารและยาให้มีประโยชน์แบบตรงจุดมากขึ้น และอาหารเสริมจึงเข้ามีบทบาทในชีวิตเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยความเข้าใจผิดจึงมีผู้บริโภคหลายท่านมักคิดว่า อาหารเสริมและยาเป็นเรื่องเดียวกันแต่ความเป็นจริง ทั้งสองอย่างนั้นเชิงโภชนาการแล้วถือว่ามีความแตกต่างกันอาหารเสริมหรือวิตามินเป็นสารอินทรีย์ที่มีความจำเป็นต่อร่างกายของเรา ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง อวัยวะต่าง ๆ ทำงานได้อย่างปกติ โดยที่ร่างกายเราไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินเหล่านี้ขึ้นได้เองในร่างกาย จำเป็นต้องได้รับสารอาหารหรืออาหารเสริมเข้าไป เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ นั่นเองแต่ด้วยความที่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมักมาในรูปแบบแคปซูล แบบอัดเม็ด แบบน้ำ และแบบผง ซึ่งมีความคล้ายกับยามาก ทำให้หลายคนเข้าใจผิดหรือสับสนว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคือยา ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่ใช่ยา โดยยานั้นจะเป็นสารเคมีทางการแพทย์ที่ออกฤทธิ์ต่อร่างกาย ใช้ในการรักษา บำบัด หรือบรรเทาโรคต่างๆ ให้หายหรือทุเลาลง ซึ่งมีทั้งยาที่สังเคราะห์จากสารเคมี และยาที่สังเคราะห์จากพืชสมุนไพรยาคืออะไร

ยา คือ สารทางธรรมชาติหรือสารเคมีที่ผ่านกรรมวิธีแล้วนำมาใช้งานให้ออกฤทธิ์ต่อร่างกาย เพื่อใช้ในการป้องกัน รักษา บำบัด หรือบรรเทาอาการของโรค รวมถึงการวินิจฉัยโรคด้วย พูดง่าย ๆ ว่าเป็นการรักษาแบบเข้าเป้า ตรงจุด ซึ่งจะแตกต่างในวิธีการใช้และการจ่ายยาของแพทย์ยาและอาหารเสริม

ยาคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อรักษา ป้องกัน และบรรเทาอาการของโรคต่างๆโดยปกติยาจะมีการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าและการตรวจสอบถึงผลกระทบที่จะตามมากับผู้ใช้อย่างละเอียด เพราะยาบางประเภทอาจจะรักษาอาการ หรือรักษาโรค ชนิดหนึ่งหายแต่กลับไปทำลายระบบร่างกายส่วนอื่น และทำให้ต้องรักษาการป่วยของร่างกายที่เกิดจากการรับประทานยาตัวนั้นด้วย ซึ่งฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกไม่ดีกับความหมายของยา แต่ด้วยวิวัฒนาการทางแพทย์ในปัจจุบันนี้มนุษย์เราก็ยังแก้ไขผลพวงเหล่านี้ไม่ได้ และเหล่านักวิทยาศาสตร์ต่างก็พยายามศึกษาค้นคว้ากันอยู่เรื่อยมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้อาหารเสริมคืออะไร

อาหารเสริม คือ อาหารที่แพทย์ใช้ในการเสริมสร้างสภาพร่างกายของผู้รักษาให้แข็งแรง โดยมีสารอาหารและธาตุประกอบที่ผู้รับการรักษา จำเป็นต้องมีเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น มีผลกระทบด้านอื่นต่อร่างกายน้อย เช่น อาหารเสริมสำหรับเด็กที่ไม่แข็งแรง สตรีมีครรภ์ที่ต้องมีการบำรุงครรภ์ หรือผู้สูงอายุที่ต้องการอาหารเสริมเพื่อทดแทนส่วนที่ขาดหายไปและจำเป็นต่อร่างกาย ซึ่งโดยปกตินำเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีการรับประทานเพียงอย่างเดียว มันจึงถูกเรียกว่าเป็นอาหารยาและอาหารเสริม

อาหารเสริมคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มเติมธาตุและสารอาหารที่ร่างการไม่สามารถสังเคราะห์ได้เองหรือได้รับจากอาหารไม่เพียวพออาหารเสริมยังแบ่งได้เป็นอีกหลายประเภทมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแร่ธาตุที่ร่างกายไม่สามารถผลิตได้เอง แต่มีประโยชน์หรือมีความจำเป็นต่อร่างกายในช่วงเวลานั้นหรือในระยะยาว หรือวิตามินที่อาจหาได้จากพืชผักผลไม้ แต่วิตามินบางตัว บางชนิดโอกาสได้รับจากผลไม้บางประเภทก็เป็นได้ยากทั้งอาจสูญเสียไปจากการปรุงอาหาร เหล่านักวิทยาศาสตร์จึงสกัดแร่ธาตุ สารอาหาร และวิตามิน ให้อยู่ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสะดวกในการรับประทาน และเก็บรักษา เช่น ในรูปแบบอัดเม็ด แคปซูล หรือแบบของเหลว แต่เพราะบรรจุภัณฑ์ที่สกัดออกมาแล้วมีความคล้ายคลึงกับยารักษาโรค ทำให้คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าอาหารเสริมก็คือยาชนิดหนึ่งสรุปโดยรวม ในความหมายของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาจึงแตกต่างกัน เพราะอาหารเสริมคือสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายสำหรับสารอาหารบางอย่างที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นได้เอง ไม่จำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วย คนปกติสามารถรับประทานได้ ส่วนยาเป็นสิ่งที่สร้างหรือสังเคราะห์ขึ้นมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆ เฉพาะประเภท ต้องมีผลการวิจัยและอนุญาตให้ใช้กับผู้ป่วยโดยเฉพาะนั่นเองที่มา:http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/supplement-and-pills/

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 41,048