FUNCTIONAL FOOD

โดย: CS@GARGUAR [IP: 113.53.147.xxx]
เมื่อ: 2018-02-09 15:53:40
ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของมนุษย์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีหลายโรคที่มีสาเหตุมาจากการบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทั้งโรคชนิดเรื้อรังและโรคแบบเฉียบพลัน ในแต่ละปีมีการเสียชีวิตของประชาชน เนื่องจากอาหารเป็นจำนวนมาก การดำเนินชีวิตในยุคนี้จำเป็นต้องปรับตัวให้รวดเร็วทันตามกระแส บางครั้งอาจทำให้ละเลยเรื่องความสำคัญของการเลือกสรรอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย บางคนงดอาหารเช้า ทานอาหารกลางวันผิดเวลา และทานอาหารหนักในมื้อเย็นหรือมื้อดึก ซึ่งเป็นวิถีที่ไม่ถูกต้อง หรือแม้แต่อาหารที่รับประทานก็เน้นหนักอาหารที่มีผลในทางลบต่อสุขภาพ มากกว่าจะให้ผลเชิงบวกองค์ประกอบหลักในอาหารแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นสารอาหาร (nutrients) และส่วนที่ไม่ใช่สารอาหาร (nonnutritive) องค์ประกอบทั้งสองส่วนมีความสัมพันธ์ต่อการป้องกัน และ ช่วยส่งเสริมการรักษาโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคกระดูกพรุนอาหารฟังก์ชัน (functional food)high-antioxidant-foods-300x300อาหารฟังก์ชัน (functional food) หมายถึง อาหารที่มนุษย์บริโภคเข้าไปแล้วให้ประโยชน์หรือคุณสมบัติอื่นๆ ต่อสุขภาพนอกเหนือจากคุณค่าทางโภชนาการ พื้นฐาน คือ คาร์โบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน วิตามินและเกลือแร่ ซึ่งสมบัติพิเศษที่ได้รับนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค ส่วนใหญ่เป็นการช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ สรุปได้ดังนี้ปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

ปรับปรุงระบบและสภาพการทำงานของร่างกาย

ชลอการเสื่อโทรมของอวัยวะต่างๆ จากการสูงอายุ

ป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะโภชนาการผิดปกติ

บำบัดหรือลดอาการของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกาย

ประโยชน์ของอาหารฟังก์ชันนอล ก็คือ เป็นอาหารที่รับประทานร่วมกับมื้ออาหารได้ และให้ผลต่อระบบการทำงานของร่างกายในการป้องกันโรค เพิ่มภูมิคุ้มต้านทาน ชะลอความเสื่อมของเซลล์ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกายและส่งเสริมสุขภาพ สำหรับอาหารที่ถูกปรับเปลี่ยนไป รวมทั้งอาหารที่ถูกเสริมด้วยFunctional Ingredients ที่สำคัญและนิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันพอจะสรุปได้ดังนี้เส้นใยอาหาร (Dietary Fiber) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องดื่มเสริมเส้นใยอาหารผลิตภัณฑ์ขนมอบเสริมเส้นใยอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญพืชเสริมเส้นใยอาหารiiน้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์ (Oligosaccharides) เช่น โอลิโกฟรูกโตส โอลิโกแลคโตส ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องดื่มเสริมน้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์ ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ขนมขบเคี้ยวเสริมโอลิโกแซคคาไรด์applications-mainแบคทีเรียในกลุ่มแลคติค (Lactic acid bacteria) เช่น แบคทีเรียในกลุ่มแลคโตบาซิลัส (Lactobacillus sp.) บิฟิโดแบคทีเรียม (Bifidobacterium sp.) ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว โยเกิร์ตเสริมแบคทีเรียในกลุ่มแลคติคlactic acid fermentationกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนในกลุ่มโอเมก้า 3 (Omega 3 Polyunsaturated Fatty Acid) เช่น น้ำมันปลา EPA (Eicosapentaenoic acid) DHA (Docosahexaenoic acid) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ขนมอบ นมผงเสริมน้ำมันปลาOmega3เกลือแร่ต่างๆ เช่น แคลเซียม เหล็ก สังกะสี ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ นมผง อาหารสำเร็จรูปเสริมแคลเซียมp1_3ที่มา : ดร.ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์. ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ (Funtional foods)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 41,048