เกี่ยวกับเรา

Manufacturing Excellent

การผลิตที่ยอดเยี่ยม

 

 

 

 

ระบบคุณภาพมาตรฐาน

 

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารองค์กรเพื่อรองรับระบบมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล เช่น ISO 9001:2015 (ระบบบริหารคุณภาพ) GMP-Asean (แนวทางวิธีการที่ดีในการผลิต เครื่องสำอางของอาเซียน) Halal-GMP/HACCP (ข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อ ผู้บริโภคทั่วไปและผู้บริโภคที่เป็นชาวมุสลิม) ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ISO 14001 : 2015 (การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม) มรท.8001:2010 (มาตรฐานแรงงานไทย) Ethical Trading Initiative (ETI) Standard (มาตรฐานจริยธรรมพื้นฐานทางการค้า) BSCI (การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน) เป็นต้น

 

ด้วยความมุ่งมั่นปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากลต่างๆข้างต้น ทำให้เราได้รับรางวัลต่างๆ ได้แก่ รับรางวัล อย. ควอลิตี้อวอร์ด จากกระทรวงสาธารณสุขยาวนานถึง 6 สมัย นับตั้งแต่ ปี 2556, 2557, 2559, 2561, 2562 และปี 2563 ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษ 3 ปีติดต่อกัน คัดเลือกจากสุดยอดสถานประกอบการ การันตีการรักษาคุณภาพมาตรฐานด้วยดีมาตลอด มีการช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์และเห็นแก่ประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ของ กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2560, 2561 อุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2555 ของกระทรวงอุตสาหกรรม การอนุมัติให้ใช้เครื่องหมาย Thailand Trust Mark ปี 2563 และใบรับรองความพึงพอใจระดับสีเขียวจากเทสโก้โลตัส ปี 2559-2560

 

 

และกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชนขุดลอกท่อระบายน้ำและทำความสะอาดถนนเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและเพื่อชุมชนน่าอยู่ เอื้อเฟื้อสถานที่เปิดสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 152 เพื่อเปิดให้บุคลากรในองค์กรและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เรียนหลักสูตรการทำสมาธิแบบไฮเทคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยยึดหลักการที่ว่า

“การดูแลสุขภาพใจด้วยการทำสมาธิ ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มีเมตตา รู้จักการให้อภัย ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น”

 

Visitors: 51,259