เกี่ยวกับเรา

บริษัทรับผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลอนามัยบุคคล ซึ่งก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2530 โดย แพทย์จีน เภสัชกร ดร.พิศาล จันทฤทธิรัศมี และคุณวีรวรรณ เลิศวรธรรม ได้เริ่มส่งออกสินค้า ตั้งแต่ปี 2532
โดยเริ่มต้นจากประเทศ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน อาเซียน ประเทศต่างๆ ในยุโรป ประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 31 ปี เราดำเนินการภายใต้ มาตรฐาน ระดับสากลโดดเด่นด้วยสูตรที่หลากหลาย
และได้รับการรับรอง บริการที่รวดเร็ว และพึงพอใจ ประกอบกับการผลิตที่ยอดเยี่ยม

Visitors: 30,563